وضعیت مبهم آموزش وپرورش به کدام سو می رود؟

پنجشنبه 9 شهریور 1396 03:14 ق.ظ   نویسنده : نویسنده      وضعیت مبهم آموزش وپرورش به کدام سو می رود

ارسطو می گوید امید رؤیایی بیدار کننده است و هیچ چیزی بدون امید و اعتمادبه نفس به دست نمی آید آموزش وپرورش مدت هاست تشنه امید, نشاط و شادابی است مکتوب زیر مقاله ای از رحیم عبادی عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است در باب مشکلات و راهکار های موجود در سیستم آموزش و پرورش در ادامه بیشتر بخوانید


انتخاب مجدد دکتر روحانی با شعار «دوباره امید و دوباره ایران» و همچنین تشکیل کابینه ای با رأی اعتماد بالای مجلس زمینه امید و موفقیت در جامعه را فراهم کرده است. شروع کار وزیر محترم آموزش وپرورش برادر خوبمان جناب آقای سیدمحمد بطحائی با دو پشتوانه، یکی رأی اعتماد بسیار بالای ایشان از مجلس دهم و دیگری برگزیدن فردی از درون خانواده بزرگ آموزش وپرورش که همه مراحل آموزشی و مدیریتی را به صورت پلکانی طی کرده است، آیا می تواند نقطه امیدی برای جامعه تعلیم و تربیت کشور باشد؟ این جانب با توجه به تجربه بیش از ٤٠ ساله در آموزش وپرورش، ضمن تبریک و آرزوی توفیق ایشان نکاتی کلیدی را که می تواند امید و نشاط و پویایی را در آموزش وپرورش نهادینه و ماندگار کند، در هفت سرفصل توصیه می کنم:


١- نشاط و شادابی در برنامه های آموزش وپرورش و نقطه امید بخش همه تحولات از معلمان و از کلاس درس آغاز می شود. اینک معلمان منفعل و در فرایندهای اصلی یاددهی – یادگیری به حاشیه رانده شده اند. کلید تحول در آموزش وپرورش در شورای عالی آموزش وپرورش یا شورای انقلاب فرهنگی و در اتاق های بسته رقم نمی خورد؛ کمااینکه تاکنون رقم نخورده است؛ بلکه در یک تعامل مشارکت جویانه، فراگیر و همه جانبه با حضور مؤثر معلمان محقق خواهد شد تا آنان بتوانند نقش فعال ایفا کنند. به همین خاطر پیشنهاد می شود در گام اول با «تشکیل سازمان نظام صنفی معلمان» زمینه مشارکت نظام یافته و حرفه ای معلمان را فراهم آورید و آنان را پیشگامان تحول و حاملان نشاط و امید در مدارس کنید.


٢- دانش آموزان یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت هستند. همه سازوکارها در نظام آموزش وپرورش باید در خدمت اعتلای تعلیم و تربیت در ساحت های اخلاقی، علمی و اجتماعی آنان قرار گیرد. دانش آموزان بیش از همگان به نشاط و شادابی و امید نیازمندند که باید به صورت همه جانبه برنامه های دانش آموزی در مدارس تقویت و مشارکت آنان نهادینه شود.


تجربه تشکیل و فعال کردن شوراهای دانش آموزی در مدرسه و سپردن برخی اختیارات از جمله اداره نمادین مدارس از سوی آنان، فعال کردن مجامع دانش آموزی در سطوح منطقه ای و استانی، فعال کردن مجلس دانش آموزی، کارآمد کردن سازمان دانش آموزی، توسعه فعالیت های کتاب و کتاب خوانی، فعالیت های ورزشی به ویژه برای دختران، توسعه پژوهشگاه های دانش آموزی و مراکز فرهنگی و هنری از جمله اقدامات پرورشی زمینه ساز تحرک و پویایی دانش آموزان است. باید تلاش شود مدرسه محل دومی برای زندگی دانش آموزان تلقی شود.


٣- محتوا و برنامه های آموزش وپرورش از محورهای محدود کننده یا شتاب دهنده تحولات امید و نشاط در آموزش وپرورش است. در وصف محتوا باید گفت: «آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری». محتوای کتب درسی و کمک درسی، روش ها و ابزارهای تدریس، نقش فناوری های نوین آموزشی در تولید و نشر و توزیع منابع آموزشی افق فرایند یاددهی– یادگیری را ترسیم می کند و چه خوب است محتوا و برنامه های آموزشی و پرورشی معطوف به چهار ستون یادگیری، یعنی یادگیری برای دانستن، یادگیری برای عمل کردن، یادگیری برای زیستن و یادگیری برای همزیستی مسالمت آمیز با دیگران شود و نظام آموزشی ما از یادگیری برای دانستن فراتر می رفت.


٤- نظام پذیرش، تربیت و نگهداشت و ارتقای معلم از دغدغه های اساسی نظام آموزش وپرورش در دهه آینده است که از یک سو خروج بیش از یک سوم معلمان از آموزش وپرورش در برنامه ششم و از سوی دیگر ناکارآمد بودن الگوی مناسب برای جذب، تربیت معلم و نگهداشت آنان با وجود دانشگاه فرهنگیان، بیم آن می رود که با فقدان معلمان حرفه ای و تربیت شده ، درِآموزش وپرورش به روی نیروهای ناکارآمد و غیرواجد صلاحیت و حتی غیرمرتبط باز شود و به بهانه های غیرکارشناسی از سوی مجلس یا برخی از نهادهای خاص نظام تأمین و تربیت معلم به جای اهتمام به محتوا و کیفیت حرفه معلمی به ظواهری مانند مدرک تحصیلی اکتفا کند و کیفیت تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دچار افت تربیتی و تحصیلی شود.


شایسته است در گام اول دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت معلم تغییر هویت یابد و با تمرکز بر مأموریت این دانشگاه و تغییر در ساختار و مدیریت آن از ظرفیت قابل اتکا و ملی آن به کمک اسناد بالا دستی برای تأمین و تربیت معلم حرفه ای اقدام عاجل به عمل آید.


٥- ارتقای منزلت و معیشت معلمان هرچند تکراری است؛ اما باید همیشه سرلوحه برنامه ها و اقدامات باشد و هیچ گاه از دستور کار خارج نشود. نظام مدیریت کشور به معلمان بدهکار است جایگاه معلمان نه به لحاظ منزلتی در سطح ملی مورد اهتمام است و نه به لحاظ معیشتی جبران شده و نیازهای طبیعی آنان به دلیل غفلت و نسیان و البته کوتاهی به مطالبات اجتماعی بدل شده است که باید برای اقدام عاجل در برنامه قرار گیرد و با کمک تیمی از کارشناسان داخل و بیرون راهکارهای عینی تری پیدا کرد؛ اگرچه نظام رتبه بندی می تواند به لحاظ سیستمی یکی از راهکارهای مؤثر باشد؛ اما نباید با توجه به محدودیت های سیستم اداری و منابع انسانی کشور همه راه ها به این امر معطوف شود. حداقل تقویت و توسعه امکانات رفاهی مانند بیمه طلایی، خدمات رفاهی به خدمت گرفتن صندوق ذخیره فرهنگیان برای معلمان و نجات آن از حیاط خلوت مدیران و اقدامات مشابه مورد انتظار و از اقدامات کوتاه مدت است.


٦- نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش وپرورش وضعیت آشفته ای دارد. در سال های گذشته نظام ارزشیابی همیشه دستخوش آزمون و خطا بوده و این امر موجب افت کیفیت و توجه به کمّیت شده است. همچنین همه تلاش آموزش وپرورش در این دوره مدیریت، با توجه به کاهش آمار دانش آموزان باید استانداردسازی مدارس و شاخص ها و نشانگرهای کیفیت و تلاش همه جانبه برای بهبود و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش وپرورش مدارس باشد.


آینده آموزش وپرورش در گرو تضمین کیفیت و ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی است و طراحی نظام جامع ارزیابی درونی و بیرونی می تواند تضمین کننده کیفیت باشد.


٧- شورای عالی آموزش وپرورش در جایگاه سیاست گذاری، تصمیم سازی و اتخاذ راهبردهای کلان در حوزه تعلیم و تربیت است؛ به عبارت دیگر این نهاد قوه عاقله و نهاد هماهنگ کننده راهبردی برنامه های آموزش وپرورش و پارلمان یا قوه مقننه آموزش وپرورش است. متأسفانه با وجود تغییر و ارتقای ساختار آن در سال٨١ و سپردن ریاست آن به رئیس جمهور، هنوز یک نهاد حاشیه ای و کم اثر است.


وقتی در مدت چهار سال حتی یک بار جلسه با مسئولیت و حضور رئیس جمهور برگزار نمی شود، نشان دهنده تنزل جایگاه این نهاد است. آموزش وپرورش امروز هم نیاز به تحول و تغییر دارد و هم نیازمند تدبیر و تأنی در تصمیمات و اجراست، هم نیازمند تکثر و تنوع در برنامه ها و مأموریت هاست و نیازمند هم گرایی، هم نیازمند به حفظ گذشته و پیشینه ها و هویت های آموزشی و پرورشی است و هم نیازمند به نوگرایی و نواندیشی و حرکت به سوی آینده است و… . تنها نهادی که قادر است از درون، آموزش وپرورش را مدیریت و راهبری کند، نهاد شورای عالی آموزش وپرورش است؛ مشروط بر اینکه در نگاه کلان در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و در ترکیب آن از چهره های تکراری و غیرمؤثر استفاده نشود.لینک منبع

مطلب وضعیت مبهم آموزش وپرورش به کدام سو می رود؟ در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :وضعیت مبهم آموزش وپرورش به کدام سو می رود؟
http://mofidestan.ir/2017/08/30/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%88-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

ست های شیک لباس به رنگ سال 2017

شنبه 14 مرداد 1396 08:00 ق.ظ   نویسنده : نویسنده      


به رنگ سال 2017 تیپ بزنید

امسال، هم مانند سال گذشته، شرکت پنتون دو رنگ را به عنوان رنگ سال 2017 انتخاب کردند. سبز و آبی دو رنگی است که شرکت پانتون آنها را به عنوان رنگ سال برگزیده است.

پس اگر تا به حال لباس هایی به این رنگ ها نداشته اید یا این که لباس های سبز آبی تان ته کمد خاک می خورد، بهتر است که آنها را برای پوشیدن در سال 2017، اگر می خواهید که روی مد باشید، آماده کنید. در اینجا ست های لباس، با توجه به رنگ سال، برایتان آورده ایم تا در صورت علاقه از آنها ایده بگیرید.

ست های شیک لباس به رنگ سال 2017

ست کردن لباس به رنگ سال 2017,ست های لباس

ست لباس 2017,ست لباس به رنگ سبز

ست کردن لباس به رنگ سبز

ست های لباس به رنگ سال, ست های سبز لباس

ست کردن لباس به رنگ سبز, ست های لباس سبز

ست کردن لباس به رنگ سال 2017

ست های لباس به رنگ سال, ست های سبز لباس

ست لباس به رنگ سبز

ست لباس به رنگ سبز, ست کردن لباس به رنگ سال 2017

ست های لباس به رنگ سال

بهترین ست های لباس, ست های لباس به رنگ سال

 

The post ست های شیک لباس به رنگ سال 2017 appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :ست های شیک لباس به رنگ سال 2017
http://www.jazzaab.net/%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2017.html
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

شنبه 14 مرداد 1396 07:35 ق.ظ   نویسنده : نویسنده      


ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

 

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

مدل لباس زنانه

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

زیباترین ست های تابستانی زنانه

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

شیک ترین ست های لباس تابستانی

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

لباس تابستانی زنانه

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

عکس لباس زنانه تابستانی

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

جدیدترین ست های تابستانی

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

مدل لباس تابستانی زیبا

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

مدل لباس زنانه

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

تصاویر ست زنانه تابستانی

ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه

 

The post ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :ست لباس های جدید و شیک تابستانی زنانه
http://www.jazzaab.net/%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b4%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87.html
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

همسرمان را چگونه شارژ کنیم

یکشنبه 8 مرداد 1396 12:34 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      


همسرمان را چگونه شارژ کنیم

همسرمان را چگونه شارژ کنیم

وقتی خرج و برج زندگی با هم جور درنیاید، سرپرست خانواده مجبور می شود ساعت های بیشتری را صرف کارکردن کند و کارش به شغل دوم و گاهی سوم کشیده می شود؛ درست مثل اتفاقی که در بیشتر زندگی های امروزی افتاده و نه تنها مردخانه، که خانم خانه هم مجبور است پا به پای همسرش کار کند تا شاید بتوانند با کمک هم از پس هزینه های زندگی بربیایند.

موضوع، تنبلی کردن نیست! حقیقت این است که با ورود خانم به خانه، تازه شغل دومش شروع می شود؛ خانه داری! تر و تمیزکردن خانه، آشپزی، پهن کردن لباس های شسته شده روی بند رخت، اتوکشی، رسیدگی به تکالیف و امور بچه ها و هزاران کار دیگر که شاید اصلا به چشم نیایند، اما وقتی انجام نشوند تازه معلوم می شوند.

همه این کارها باعث می شود استرس فراوانی به خانم های شاغل وارد شود که متاسفانه برای همسرشان قابل درک نیست. برای رفع این مشکل، هم خانم باید تلاش کند و هم آقا چون حرف زندگی مشترک است و مشکلات زندگی مشترک هم باید با هم حل شوند تا به نتیجه برسند. اصلا شاید لازم باشد قوانین قدیمی و کلی را دور بزنیم چون هیچ همخوانی ای با دنیای شلوغ امروز ندارند!

اولین قدم تغییر زوج و ایجاد تعامل است؛ یعنی هم آقایان سعی کنند همسرشان را بیشتر درک و به آنها کمک کنند و هم خانم ها یاد بگیرند با اقدام هایی به خود کمک و خستگی و درنهایت استرس کمتری را تحمل کنند. چون وقتی خانم خسته از کار به خانه می آید، هورمون تستوسترون او که هورمونی مردانه است و مقدار کمی از آن بدن خانم ها وجود دارد زیاد و هورمون زنانه اکسی توسین به طرز خطرناکی کم می شود و خانم مضطرب و خسته است و به استراحت نیاز دارد اما از آنجا که تازه شغل دومش آغاز شده، استرسش همان طور بالا می ماند و تا زمان بازگشت همسرش به منزل هم کم نمی شود.

وقتی مرد بی احساس می شود
شاید این صحنه برایتان آشنا باشد؛ «مرد با چهره ای بدون حالت جلوی تلویزیون نشسته و با آنکه خانم حسابی به سر و وضع خود رسیده و خانه را هم تر و تمیز کرده، هیچ عکس العملی ندارد!» کارشناسان می گویند چنین حالت هایی نشان می دهد انرژی عاطفی مرد مثل یک خط صاف بدون افت و خیز و البته غیرمفید است! و بد نیست بدانید همه این عوارض ناشی از استرس و کاهش سطح هورمون تستوسترون (همان هورمون مردانه) است! در چنین شرایطی خانم باید بداند چطور می توان استرس مردان را مدیریت کرد؛ ابتدای زندگی مشترک میزان تستوسترون در اوج قار دارد چون مرد انگیزه زیادی برای شروع زندگی مشترک دارد و می خواهد همسرش حس خوبی داشته باشد و به اوج خوشحالی و خوشبختی برسد.

پس وقتی موفق می شود توجه و اعتماد خانم را جلب کند، آرامش و ثبات پیدا می کند و دنیای خودش و همسرش پر از عشق و بدون استرس می شود. همه چیز رمانتیک و ایده آل است، اما همه لحظات این زندگی رویایی باعث کاهش تستوسترون آقا و بعد باعث کاهش انرژی عاطفی او می شود و در نهایت، مردی بی حس و حال خواهید داشت که جلوی تلویزیون جا خوش می کند و کمترین رغبتی برای تغییر وضعیتش ندارد!

البته فعالیت هایی که نیاز است آقا در محیط کار با آنها دست و پنجه نرم کند، دوباره هورمون تستوسترون را افزایش و به او انرژی لازم را می دهد تا به اهداف شغلی اش برسد اما وقتی به منزل بر می گردد باید استراحت کند تا دوباره تستوسترونش بالا برود و آماده روابط گرم و صمیمانه شود. بنابراین باید به او فرصت دهید تا بتواند واکنش مناسبی که شما انتظارش را دارید، نشان دهد.

کار، کار هورمون هاست!
برای آنکه خانم و آقا از کنار هم بودن لذت ببرند، باید دوباره تعادل خود را به دست آورند و لازمه اش این است که خانم اکسی توسین از دست رفته و آقا تستوسترون از دست رفته را دوباره تامین کنند تا مجددا تعادل خود را به دست بیاورند.

قبل از اینکه خانم به داد تستوسترون همسرش برسد، باید اکسی توسین از دست رفته خودش را جبران کند تا دوباره استرسش کم شود و «احساس خوب» را تجربه کند. این کار با گوش کردن به موسیقی، دوش گرفتن و انجام کارهای مورد علاقه رخ می دهد؛ خانم عزیز!

کافی است برای خودتان کمی وقت صرف کنید تا حالتان بهتر شود! خوب است بدانید آقایان کاملا به این موضوع واقف هستند که برای اینکه دوباره شارژ شوند، باید برای خودشان وقت بگذارند و کسی نباید کاری به کارشان داشته باشد؛ حتی شاید شما این کارشان را خودخواهی تلقی کنید چون معمولا یک زن مخصوصا اگر مادر شده باشد، رسیدگی به اعضای خانواده را در اولویت می داند و به همین دلیل است که خانم ها هیچ گاه برای خودشان وقت ندارند. در صورتی که آقایان ذاتا توانایی خوبی در شناسایی موقعیت ها دارند و از آنها برای شارژ مجدد خود به بهترین شکل استفاده می کنند.

پس لطفا به توصیه روان شناسان گوش کنید و برای اینکه همسر و مادر سالمی باشید، بدون عذاب وجدان، هرازگاهی برای خودتان وقت بگذارید و تجدید قوا کنید.

یادتان باشد افزایش تستوسترون همسرتان وظیفه شما نیست و فقط می توانید برای رسیدن به هدفش به او کمک کنید. شما موظف اید اکسی توسین خود را تامین کنید و نقش همسرتان در این میان فقط ۱۰درصد است!

پس این بار که همسرتان را خسته و بی حوصله جلوی تلویزیون دیدید، نه عذاب وجدان بگیرید و نه ناراحت و نگران شوید؛ فقط صبر کنید تا دوباره شارژ شود!
منبع:آفتاب

 

 

 

The post همسرمان را چگونه شارژ کنیم appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :همسرمان را چگونه شارژ کنیم
http://www.jazzaab.net/my-wife-how-we-charge.html
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

نرم افزار هایی که باید از گوشیتان حذف شود

چهارشنبه 21 تیر 1396 02:04 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

نرم افزار هایی که باید از گوشیتان حذف شود

ضرر و زیان های یک سری برنامه ها روی گوشی بسیار زیاد است به گزارش ایران ناز به شما بعضی از نرم افزارها را معرفی میکنیم که برای هیچ کسی خوب نیست و باید از روی موبایل پاک شوند تا فرد زیان نبیند. در دنیای امروز که فناوری‌های دیجیتال افراد را احاطه کرده‌اند انسان زندگی به شیوه طبیعی و عادی را فراموش کرده اما برای حفظ سلامت و ارتقای زندگی لازم هست زمان هایی را به خود اختصاص دهد.

کارشناسان دریافتند افرادی که از فناوری های اخیر و موبایل های هوشمند بهره گیری میکنند، بازه زمانی زیادی از وقت خود را صرف این وسایل میکنند و حتی حین راه رفتن، استحمام، رانندگی و غذا خوردن نیز دست از کار کردن با این وسایل بر نمی‌دارند.

کارشناسان هشدار می دهند با وجود مزایای غیر قابل انکار این وسایل در بهبود زندگی فرد و کمک به آسان شدن کارها اما بهره گیری بیش از حد از آن ها باعث بروز مشکلات اخیر در دنیای امروز شده هست.وابستگی بیش از حد به این وسایل اعتیادآور باعث شده تا افراد فرصتی برای آشنایی و برقراری ارتباط با یکدیگر پیدا نکنند.

افراد هنگام راه رفتن یا حتی نشستن در صندلی اتومبیل به جای تماشای مناظر اطراف و صحبت با اطرافیان تنها به صفحه تلفن همراه یا تلفن همراه خود خیره می شوند و دیدن تعداد زیادی از زیبایی های جهان را از دست می دهند.این وسایل به خاطر فناوری بالایی که دارند به نوعی حافظه یدکی افراد تبدیل شده اند و بر زمینه آمارها دلایل افت حافظه و افزایش تصاعدی مریضی آلزایمر در جهان ثمره وابستگی به این وسایل هست،

زیرا افراد دیگر تمایلی به حفظ کردن شماره ها و آدرس ها ندارند و تمام این وظایف را به همراه دیجیتالی خود سپرده اند.بهره گیری از این فناوری باعث شده تا افراد به ویژه کودکان مهارت کمی برای پیدا کردن آدرس ها و یا جستجوی مطالب اخیر پیدا کنند زیرا همه ی موارد در این وسایل وجود دارد و تنها با کلیک برروی صفحه نمایش آن می توان به سرعت آدرس ها را پیدا کرد.

کارشناسان برای بهبود سلامت روحی و پیشگیری از ابتلا به بعضی مریضی ها پیشنهاد می‌کنند افراد راهکارهای زیر را انجام دهند و آنگاه به سرعت تغییر و بهبود در زندگی خود را دیدن می‌ کنند.در طول روز ساعاتی را بدون بهره گیری از تلفن همراه یا تلبت خود سپری کنند، انگار که دربیست سال پیش زندگی می کردند که هیچ یک از این وسایل وجود نداشت.

مطالعات اخیر دانشمندان نشان می دهد افرادی که اعتیاد شدیدی به شبکه های مجازی همچون تلگرام و اینستاگرام و … پیدا کرده اند باید برای مدت زمانی این برنامه ها را از تلفن همراه موبایلشان حذف می‌کنند تا حالات روحی آن ها بهبود یابد.عملکرد چند تکلیفی با دستگاه های رسانه های وابسته به تغییرات مغز هست.

از ویژگی های بیشتری از زندگی مدرن از تلفن همراه، لپ تاپ ها و دستگاه های رسانه های دیگر که ما را به اطلاعات مرتبط کند. در حال حاضر ابزار ارتباطی با مشکلات شناختی، اجتماعی و عاطفی مرتبط هست. با اسکن مغز نشان می دهداستفاده از وسایل ارتباطی با تفاوت ساختار مغز مرتبط استو برای جلوگیری از آسیب های مغزی افراد باید هر ازگاهی برنامه هایی که به آن ها اعتیاد پیدا کرده اند را حذف کنند.

به قدم زدن بپردازند و از محیط زندگی خود لذت ببرند،کتاب های کاغذی مطالعه کنند و یک شعر یا موسیقی یا متن دلخواه خود را حفظ کنند.خیال پردازی کنند و با خودشان خلوت کنند، ازخودشان و اتفاقات پیرامون خود فرار نکنند وبه عبارتی با خود صادق باشند.

به دیگران اهمیت بدهند و با انها ارتباط برقرارکنند، ورزش کنند و به ظاهر خود اهمیت دهند، استراحت کافی داشته باشند و بر روی کاغذ اهداف و آرزوهای خود را بنویسند و گام های مورد نیازبرای تحقق آن ها را یادداشت کنند.به جستجوی عشق و یافت دوست خارج از فضای مجازی و در میان آدم های حقیقی اطراف خود بپردازند و ساعتی را با والدین، افراد سالمند و کودکان سپری کنند.

با رعایت این راهکارها تعداد زیادی از عوامل استرس زا در زندگی افراد از بین می رود و تمرکز بهتری برکار خود پیدا می‌کنند، ضریب هوشی و حافظه انها تقویت می شود وبه این ترتیب سلامت جسم و روح آن ها تقویت می شود.

نرم افزار هایی که باید از گوشیتان حذف شودلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب نرم افزار هایی که باید از گوشیتان حذف شود در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :نرم افزار هایی که باید از گوشیتان حذف شود
http://mofidestan.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d9%88/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

آموزش شستن خاکشیر آسان و راحت

چهارشنبه 31 خرداد 1396 08:59 ق.ظ   نویسنده : نویسنده      


[ad_1]

مفیدستان:

آموزش شستن خاکشیر آسان و راحت

آموزش شستن خاکشیر آسان و راحت

هنگام درست کردن شربت خاکشیر چیزی که باعث ناراحتی میشود جدا کردن مواد اضافی از بین دانه های بسیار ریز خاکشیر هست. خاکشیر یکی از شربت های سنتی ما ایرانیان هست که برای رفع تشنگی روزه داران بسیار خوب هست. خاکشیر املاح و شن ریزه هایی دارد که اگر به درستی شسته نشود می‌تواند برای شما مشکلاتی ایجاد کند.

نحوه شستن خاکشیر با این روش صحیح هست
خاکشیر یکی از برترین شربت ها برای رفع تشنگی و عطش در روزهای گرم سال هست، فقط باید بدانید که باید شستن خاکشیر و اصطلاحا ریگ شوری آن لم خاصی دارد.برای شستن خاکشیر، مقداری از خاکشیر را در یک کاسه بزرگ می ریزیم و به آن آب اضافه می کنیم. در این حالت خاکشیر حالت گلوله ‌ای پیدا میکند. بنابراین باید با قاشق یا چنگال آن‌‌ را هم بزنید تا کم کم ته‌ نشین شود.

اگر خاکشیر دارای برگ و خاشاک هست، بهتر هست مدتی در آب باشد تا برگ های زیر آن به روی سطح آب بیاید. بعد از اینکار آب ظرف را خیلی آرام خالی می کنیم. دوباره ظرف را از آب پر می کنیم و کنار می‌گذاریم و باز هم روی سطح آب را خالی می کنیم. اینکار را تا جایی تکرار می کنیم که دیگر هیچ برگ و خاشاکی روی آب نباشد و آب روی خاکشیر کاملا زلال باشد.

در مرحله بعدی شستن خاکشیر یک ظرف بزرگ ‌تر بر می داریم «بهتر هست از ظروف روی بهره گیری شود» و خاکشیر را آرام هم می‌زنیم و در ظرف بزرگ تر می ریزیم.اینکار را برای این انجام میدهیم که اگر شن یا سنگریزه ای ته ظرف جمع شده هست با خاکشیر مخلوط نشود و ته همان ظرف بماند.

شن‌های ته ظرف را خالی می کنیم و ظرف را می شوییم و دوباره عمل شستن را تکرار میکنیم «یعنی خاکشیر را آرام هم می‌زنیم و وارد ظرف دیگر می کنیم». برای شستن خاکشیر باید اینکار را چند مرتبه تکرار کنیم تا دیگر هیچ شنی کف ظرف باقی نماند. «از آب شست و شو می‌توانید برای آبیاری گلدان بهره گیری کنید.»

[ad_2]

لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب آموزش شستن خاکشیر آسان و راحت در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :آموزش شستن خاکشیر آسان و راحت
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

روش هایی ساده برای کنترل و مدیریت ذهن

یکشنبه 28 خرداد 1396 10:59 ق.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

کنترل و مدیریت ذهن

کنترل و مدیریت ذهن , زندگی همانقدر ساده یا سخت می شود که خودمان بخواهیم. (دونا اسمالین)

حتی فکر کردن به کلماتی مثل بی نظمی، آشفتگی و به هم ریختگی هم باعث افزایش استرس می شود. هیچ کس نمی تواند این موضوع را انکار کند؛ همه به نحوی با آن سروکار داشته اند؛ چه در کمد دیواری، چه در محل کار و چه در نوع پوشش. اما بدترین و آزاردهنده ترین بی نظمی ممکن چیزی است که در ذهن های ما رخ می دهد.

حتما احساسش کرده اید. از یاد بردن قرارهای ملاقات یا تاریخ های مهم، باز گذاشتن شیر آب یا روشن گذاشتن اجاق گاز، کلنجار رفتن با لغات و پیدا نکردن کلمه مناسبی که کارتان را راه بیندازد. وقتی که اسیر ترس و نگرانی هستیم، نمی توانیم حضور ذهن داشته باشیم. وقتی حضور ذهن نداشته باشیم، ارتباطمان با خودمان، محیط اطراف مان و زندگی های مان را از دست می دهیم. مشکلات ذهنی ما را از مسیر درست منحرف کرده و تعادل مان را به هم می ریزند. شاید آنقدر حواس مان را پرت کنند که ناگهان به خود بیاییم و ببینیم که یک ساعت داشتیم فیلم می دیدیم اما هیچ چیز از آن نفهمیده ایم.

کنترل و مدیریت ذهن

کنترل و مدیریت ذهن

سازماندهی ذهنی موجب می شود که کارها را به شکلی خودآگاه انجام دهیم
و بدانیم که واقعا داریم روی چه چیزی متمرکز می شویم
و چطور باید زمان و انرژی مان را صرف کنیم. در ادامه نکاتی در این راستا با شما در میان می گذاریم:

۱٫ زمان منظمی را به قدردانی اختصاص دهید

قدردانی یعنی برشمردن و تحسین کردن چیزهایی که دارید.
هر روز وقت مشخصی را در نظر بگیرید و موهبت های زندگی تان را یک به یک برشمرید
تا تعادل به زندگی تان بازگردد. شما نمی توانید در آن واحد هم قدردان باشید و هم عصبانی!

هر روز پنج دقیقه را به قدردانی از حداقل پنج مورد از داشته های تان اختصاص دهید؛ داشته هایی نظیر دوستان خوب، پاداشی که دریافت کرده اید، کمربند ایمنی که از شما مراقبت می کند، نفس کشیدن، رنگ های زنده و شادابی که در پارک می بینید و حتی زیبایی نهفته در روزهای بارانی.

۲٫ خاطره نویسی کنید

خاطره نویسی و روزمره نویسی، چه به شکل دیجیتال، چه روی کاغذ، روشی عالی برای آزاد کردن افکار در هم ریخته ذهنی تان است. با نوشتن افکار، نگرانی ها، امیدواری ها و تجارب تان از شر مکالمات درونی خسته کننده تان راحت می شوید.

اگرچه هنگام نوشتن باز هم به این موضوعات فکر می کنید اما با نوشتن باعث می شوید که مسائل را از فاصله ای دورتر مورد بررسی قرار داده و دیگر از لحاظ احساسی جذب شان نکنید. سعی کنید هر روز دقایقی را به نوشتن اختصاص دهید. هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، سریع تر به آرامش می رسید. همانطور که در علم روانشناسی گفته می شود، رها کردن و بیان کردن نوعی درمان است زیرا فرد را از بار ناشی از موضوعات ناراحت کننده نجات می دهد.

۳٫ بخندید

می گویند خنده بهترین درمان استرس است. اصلا خنده بر هر درد بی درمان دواست.
زیرا برطرف کننده حالت تدافعی، تلطیف کننده روح و از بین برنده استرس است. کنترل و مدیریت ذهن
خنده تعادل روحی شما را باز می گرداند.

سعی کنید خودتان و زندگی را خیلی جدی نگیرید و بیشتر اوقات بخندید. واقعا بخندید. قهقهه زنان و از ته دل. فیلم های کمدی ببینید، با دوستان با مزه تان رفت و آمد کنید. کتاب های طنز بخوانید و با بچه های تان بازی کنید. با این همه گزینه جالب و مفرح دیگر فرصت فکر کردن به استرس را نخواهید داشت.

۴٫ استراحت مطلق داشته باشید

لحظاتی در روز را به ذهن تان استراحت مطلق بدهید.
یعنی بار مسئولیت پردازش و به کارگیری اطلاعات را از روی دوش مغزتان بردارید.
نه تلویزیون ببینید، نه کتاب بخوانید، نه حرف بزنید و نه فکر کنید.

کارهای روزانه تان را کنار بگذارید. نفس عمیق بکشید و ذهن تان را خاموش کنید.
دقایقی را به این شکل بگذرانید و سپس کارتان را ادامه دهید.
خواهید دید که تمرکز بهتری دارید و ذهن تان دوباره شاداب شده است. کنترل و مدیریت ذهن

مجله پنجره خلاقیتلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب روش هایی ساده برای کنترل و مدیریت ذهن در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :روش هایی ساده برای کنترل و مدیریت ذهن
http://mofidestan.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b0%d9%87%d9%86/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟

یکشنبه 14 خرداد 1396 06:07 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

How to Recognize a True Friend

اگر میخواهید در میان دوستان فعلی خود آنهایی که بیشتر از بقیه به شما اهمیت میدهند را بشناسید بهتر است در این مقاله با ما همراه شوید.

به گزارش آلامتو و به نقل از بازده؛ در دنیای مدرن امروزی داشتن یک دوست واقعی نعمتی است که خیلی‌ها از آن بی‌بهره‌اند برای این‌که یک دوست واقعی داشته باشید یا خودتان یک دوست درست و حسابی برای دیگران باشید مطالعه‌ی این ۴ شیوه برای شناخت دوست واقعی کمک خوبی است. با ما همراه باشید.

۱. دوست واقعی فقط حرف نمی‌زند، او مطابق حرفش عمل می‌کند.

عشق هم احساس است و هم عمل، و دوستانی که همدیگر را دوست دارند، احساس‌شان را در عمل نیز ثابت می‌کنند. دوستی چیزی بیش از حرف زدن است! آنها حرف‌های‌شان را با رفتار و وعملکردشان دنبال می‌کنند. هیچ‌گاه حرف و عمل‌شان مغایر با هم نیست.

۲. دوست واقعی برای شما وقت می‌گذارد، حتی اگر گرفتار باشد.

دوست کسی نیست که در میان تمام برنامه‌ها و کارهایش بگردد و وقتی برای گذراندن با شما پیدا کند، او باید وقتی را مخصوص شما در نظر بگیرد. حتی زمانی که گرفتار است، بخشی از زمان خود را برای گذراندن با شما و انجام کارهایی که شما دوست دارید، اختصاص‌دهد. دوست واقعی دوستی نیست که با شما ملاقات نمی‌کند چون “خیلی گرفتار است! ”

۳. دوست واقعی اجازه می‌دهد که خودتان باشید.

دوستان واقعی شما هرگز از شما نمی‌خواهند چیزی جز خود حقیقی‌تان باشید. آنها شما را دوست دارند و نمی‌خواهند نظارتی روی شما داشته باشند. حتی احساس نمی‌کنند که باید به شما برای انجام کاری اجازه بدهند. آنها فقط می‌‌گذارند که خودتان باشید.

۴. دوست واقعی کمک‌تان می‌کند فرد بهتری باشید.

آن‌ها قرار است در بدترین شرایط کنارتان باشند، اما در عین حال می‌خواهند شاهد این باشند که از شرایط سخت درس می‌گیرید و به عنوان یک انسان رشد می‌کنید. آنها بدون این‌که ترسی داشته باشند، گزافه‌گویی‌های‌تان را به شما گوشزد می‌کنند اما وقتی رشد می‌کنید و متحول می‌شوید نیز شما را حمایت خواهند کرد.

در این دنیا هیچ چیز گران‌بهاتر از یک دوستی واقعی نیست-

تامس آکویناسلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

چگونه شوهر خود را خوشحال کنیم؟خوشحال کردن شوهر خود محبوب همسرخوشحال کردن شوهرروابط زناشوییرضایت زناشوییزیبایی چگونه مردان را عاشق خود کنیم؟چگونه مردان را عاشق خود کنیم؟آیا تا به حال با خود اندیشیده‌اید چرا بعضی دخترها بیش نشانه های عشق واقعی را بشناسیدنشانه های عشق واقعی چیست؟پیدا کردن عشق واقعی و باید و نباید هایی در این رابطهعشق خانمی مطلقه هستم و امیال جنسی خسته‌ام کرده، چگونه با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال پرسشگر گرامی، به نوبه خود شرایط شما را درك می پاسخ به شبهه آیا واقعاً طلسم حقیقت دارد؟ چگونه …صفحه اصلی دعا آیا واقعاً طلسم حقیقت دارد؟ چگونه می‌شود آن را باطل کرد؟ به چه کسانی متیس بلاگحق برخورداری از هدایت الهی چگونه از این …حقبرخورداریازهدایتحق برخورداری از هدایت الهی چگونه از این حق بهره‌مند شویم؟الف ملانیا ترامپ را بیشتر بشناسیمهمه‌چیز درباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و دولتش عجیب‌وغریب است اعتیاد به عشق چیست و چگونه درمان میشود؟ ترک …اعتیاد به عشق چیست و چگونه درمان میشود؟هرکسی محبت و عشق را دوست دارد و البته به آن چگونه با دیگران رابطه خوبی داشته باشیم؟ شهر …متاسفانه با بهترین دوستانم نمی‌توانم به خوبی ارتباط برقرار کنم گاهی درباره من چگونه با تجاوز جنسی مقابله کنیمیکی از مشکلات اساسی در راه کمک به قربانیان تجاوز جنسی و سکس خشونت آمیز ، نه تنها در چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ چگونه دوست واقعی خود را یك دوست خوب را چگونه بشناسیم؟ نیک صالحی یكدوستخوبرا یك دوست خوب را چگونه به وی زده شـده اسـت را نـزد خـود نـگـاه داشـتـه و رازدار چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ دوست واقعی ، چگونه دوستان واقعی خود را دوست واقعی ، چگونه دوستان واقعی خود را دوست واقعی ، چگونه دوستان واقعی خود را حــــــــــــــــــرفهای خودمانی حــــــــــــــــــرفهای خودمانی حــــــــــــــــــرفهای خودمانی نکته خیلی مهم چگونه دیگران را بشناسیم نکته خیلی مهم چگونه دیگران را بشناسیم نکته خیلی مهم چگونه دیگران را بشناسیم خود را بشناسیم اختلاف رفتاری دو جنس خود را بشناسیم اختلاف رفتاری دو جنس خود را بشناسیم اختلاف رفتاری دو جنس چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ اطلاعات جامع و مفید از وب چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ اطلاعات جامع و مفید از وب چگونه دوست واقعی خود را چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ چیز دانلود مجله اینترنتی امروزی داشتن یک دوست واقعی نعمتی واقعی خود را بشناسیم؟ توسط تنبل چگونه دوستان واقعی خود را بشناسیم دوستان واقعی خود را بشناسیم دوست واقعی خود را بدانند یک دوست واقعی کیست و چگونه می‌شود چگونه دوست را بشناسیم چگونه دوست را بشناسیم بد نگفت او را دوست خود کنددررضای یار دوست واقعی کسی است که چگونه خود را بهتر بشناسیم و ماهانه خود را ارزیابی کنیم چگونه خود را بهتر بشناسیم و ماهانه خود را ارزیابی کنیم ؟ به سئوالات ذیل پاسخ دهید تا جواب چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ چگونه دوست واقعی خود را چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ جستجو تیتر یاب چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ اعظم قنبری چگونه شخصیت خود را بشناسیم چگونه شخصیت خود را چگونه شخصیت خود را بشناسیم ۲ـ کدام یک از اشکال زیر را دوست چگونه همسر خود را بکنیم چگونه قد خود را بلند کنیم چگونه زن خود را بکنیم چگونه شكم خود را صاف كنیم چگونه خود را ارضا کنیم چگونه خود را بشناسیم چگونه الت خود را بخوریم چگونه وزن خود را کم کنیم

مطلب چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟ در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :چگونه دوست واقعی خود را بشناسیم؟
http://mofidestan.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%9f/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه

پنجشنبه 11 خرداد 1396 08:07 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه

آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه

پرده پلوی خوشمزه را در منزل درست کنید و از طعم بینظیر و همین طور ظاهر آن لذت ببرید. حالا وقت آن رسیده که یک غذای خاص درست کنید.

مواد لازم برای تهیه پرده پلو :

مغز بادام ۱ فنجان
كشمش پلویى ۱ فنجان
برنج ۳ فنجان
کره ۱۰۰ گرم
ران مرغ ۲ عدد یا گوشت گوسفند
دارچین ۱ قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه به میزان لازم
ادویه پلویى ۱ قاشق چایخوری
برگ بو ۱ عدد

مواد لازم خمیر پرده پلو :

تخم مرغ ۲ عدد
ماست ۲ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۱/۲ استكان
نمک ۱ قاشق مرباخوری
بكینگ پودر ۱ قاشق چایخوری
آرد ۱ لیوان یا بیشتر تا جایى كه خمیر اندازه بشود

طرز تهیه پرده پلو :

ابتدا مرغ را با نمک و برگ بو و ۳-۲ لیوان آب می گذاریم بپزد و بعد از پخت از آب خارج كرده و گوشت را از استخوان جدا كرده و گوشتش را خرد می كنیم و كنار می گذاریم.

برنج را شسته و با كمى نمک خیس می كنیم.

بادام ها را در آبجوش ریخته و پوستشان را می كنیم.

در تابه اى كره را انداخته بادام ها را تفت می دهیم و بعد كشمش ها را شسته و به بادام ها اضافه می كنیم.

آب برنج را خالى كرده و به بادام ها اضافه كرده و تفت می دهیم بعد ۳ پیمانه آب مرغ را اضافه می كنیم و نمک و فلفل و ادویه ها را می ریزیم می گذاریم بجوشد تا آب آن كشیده شود در آخر مرغ ها را هم اضافه می كنیم و كوتاه دم می گذاریم بدون اینكه ته دیگ ببندد.

در این فاصله در ظرف بزرگى تخم مرغ ها و ماست و روغن و نمک ریخته و با همزن هم می زنیم و بعد آرد و بكینگ پودر را اضافه می كنیم در آخر ترد را قاشق قاشق اضافه می کنیم تا یک خمیر لطیف به دست بیاید.

بعد خمیر را روى میز كار آرد پاشى كرده و با وردنه باز می كنیم یک قالب گرد ساده و وسط خالى را كاملاً با كره چرب می كنیم بعد یک مقدار از بادام ها را كه كنار گذاشتیم در قالب می چینیم و قالب را ١٥ دقیقه در فریزر قرار می دهیم تا بادام ها مفید سفت بشوند و موقع خمیر انداختن جدا نشوند.

بعد خمیر را كه باز كردیم آرام در قالب می اندازیم و پلوى آماده را داخل آن می ریزیم بعد اضافى خمیر را روى پلو می اندازیم و در فر ۱۷۰ درجه ۳۰ تا ۴۵ دقیقه قرار می دهیم تا روى نان برشته شود.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

آموزش تصویری درست کردن ژله تزریقی به شکل گلطرز تهیه ژله تزریقی آموزش تصویری ژله تزریقی آموزش درست کردن ژله تزریقی ژله تزریقی آموزش شمع سازی و شمع آرایی شمع سازی شمع آموزش شمع سازی هنر شمع سازی در خانهفال شمعشمع و پروانهانواع شمع هنر آموزش پخت انواع غذا با آکا در این بخش شما با انواع درست کردن دسربفرمایید شامغذای خارجیسایت اشپزیآشپزیشام درست کردن بمب سورپرایز برای تولددرست کردن بمب سورپرایز تزیینات جشن تولد ساخت بمب سورپرایز برای تولدسورپرایزهای جشن آموزش طرز تهیه انواع کتلت های خوشمزهآموزش طرز تهیه انواع کتلت های خوشمزه کتلت یکی از غذاهای نانی است که تقریبا همه آن را آشپزی، شیرینی پزی، آموزش پخت انواع غذاسرگرمیآشپزی و آشپزخانه اموزش آشپزی رانمای آشپزی آشپزی کردن روش طبخ غذاها آموزش پخت انواع ایران استایل مجله اینترنتی ، پورتال خبری و سبک …مجله اینترنتی ایران استایل ، پورتال خبری و سبک زندگی ، طرز تهیه هویج پلو با مرغ مواد لازم برنج یك كیلو مرغ یك عدد زعفران سائیده یك قاشق چای خوری پیاز یك عدد متوسط آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه آموزشپردهپلو درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه ،روش تهیه پرده پلو،آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه آموزش ساختن پرده پلو غذای خوشمزه … آموزش انواع غذاها پرده پلو غذای خوشمزه آموزش ساختن پرده پلو غذای خوشمزه پرده پلوی خوشمزه را در منزل درست آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه پردیس سلامت تفریحی و سرگرمی آموزش درست کردن پرده پلو غذای پرده پلو غذای خوشمزه آموزش درست کردن پرده پلو آموزش و طرز تهیه پرده پلو غذای بسیار خوشمزه و عالی ترکیه ای آموزش و طرز تهیه پرده پلو غذای بسیار خوشمزه و پرده پلو غذای آموزش درست کردن سیب طرز تهیه پرده پلو پرده پلو پخت پرده پلو درست کردن پرده پلومواد طرز تهیه انواع پلوآموزش خوشمزه و مجله خبری و تفریحی گپینو » آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه آموزشدرستکردنپرده آموزش درست کردن پرده پلو غذای آموزش درست کردن مرغ حلقه ای خوشمزه آموزش درست کردن پیتزا آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه پرده پلوی خوشمزه را در منزل درست کنید و از طعم بینظیر و طرز تهیه پرده پلو سایت آنلاین طرزتهیهپردهپلو طرز تهیه پرده پلو مواد طرز تهیه قیمه پلو غذای خوشمزه آموزش تصویری آپدیت کردن آموزش آشپزی، غذاهای ایرانی، انواع دسر، آشپزی آنلاین،آشپزی با طرز تهیه تاک پلو غذای محلی آموزش درست کردن جوانه های خوراکی روش پخت چند غذای خوشمزه با عدس پلو غذاهای ماه رمضان عدسپلو غذای محبوب همه، این بار خوشمزه تر عدس پلو رو آموزش هست که تا حالا عدس پلو درست

مطلب آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :آموزش درست کردن پرده پلو غذای خوشمزه
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%be%d9%84%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%b2%d9%87/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

آموزش کامل طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی سالم و خوشمزه

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 07:56 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

سوسیس کالباس خانگی , طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی , پخت غذای سوسیس کالباس خانگی

نمکستان » برای این پست آموزش طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی را آماده کرده ایم برای مشاهده دستور آشپزی ، این پست را دنبال کنید

طرز تهیه سوسیس کالباس در منزل را به سه روش برای شما آموزش داده ایم .

(دستور شماره ۱)

مواد لازم برای سوسیس کالباس خانگی :

گوشت مرغ یا قرمز بدون استخوان : ۱ کیلو

سیر : ۳ حبه

زرده ی تخم مرغ : ۳ عدد

آرد : ۳ قاشق غذا خوری

فلفل سیاه : ۵/۰ قاشق مربا خوری

نمک : ۱ قاشق مربا خوری

دارچین : یک سوم قاشق مربا خوری

زنجبیل : یک پنجم قاشق مربا خوری

هل : ۵/۰ قاشق مربا خوری

میخک : اندازه ی یک عدس

جوز هندی : اندازه ی ۲ عدس

روغن مایع : ۲ قاشق غذا خوری

( به جای میخک و جوز هندی می توان از ۵/۰ قاشق مربا خوری آویشن استفاده شود . )

طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی :

گوشت مرغ را همراه سیر ، ۳ بار چرخ می کنیم . آرد را در یک بشقاب الک کرده و تمام ادویه ها را به آن اضافه کرده و آن را خوب مخلوط کرده و دوباره الک کرده و به مرغ اضافه می کنیم ، تخم مرغ را هم اضافه کرده و با دست خوب ورز می دهیم . روغن مایع را اضافه کرده و آنقدر ماساژ می دهیم تا مانند خمیر در آید . فویل آلومینیم به عرض ۶۰ سانت و طول یک متر را روی کابینت پهن کرده و مواد کالباس را روی آن گذاشته و خوب می پیچیم و دو سر فویل را مانند شکلات خوب می پیچیم و به مدت ۴۵ دقیقه آن را بخار پز کرده ( با در دستگاه بخار پز کرده قرار می دهیم ) بعد از این آن را در داخل یخچال می گذاریم تا خوب سرد شود و بعد آن را به اندازه ی دلخواه برش می زنیم . « لازم به ذکر است که میزان ادویه ها حتما باید به اندازه ی گفته شده باشد . »

(دستور شماره ۲)

سوسیس کالباس خانگی , طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی , پخت غذای سوسیس کالباس خانگی

مواد لازم برای سوسیس کالباس خانگی :

شیر خشک ( قنادی) : ۱ پیمانه

آرد سفید : نصف پیمانه

یخ حدودا : ۲ پیمانه

سینه مرغ خام بزرگ : ۱ عدد

نمک،فلفل،پودر خردل،زنجفیل : کمی

قارچ برش داده شده و پسته : به میزان دلخواه

سیر : به میزان دلخواه

طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی :

سینه مرغ را با میکسر خوب له میکنیم. آرد و پودر شیر را اضافه میکنیم خوب با دست ورز میدیم تا یکنواخت بشه. ادویه های مورد نظر رو اضافه میکنیم و خوب ورز میدیم. یخ خرد شده را اضافه کرده و مخلوط میکنیم . نیازی نیست که یخ ذوب شود. قارچ خام برش داده شده و مغز پسته رو اضافه کرده مخلوط میکنیم. . خمیر آماده شده را درون کیسه پارچه ای که دوختیم میریزیم. کیسه مورد نظر باریک و بلند است و قطر و طول کالباس را تعیین میکند. بهتره که قطر کیسه حدود ۵ سانت باشه. دو انتهای کیسه را محکم میکنیم به طوری که خمیر کاملا درون کیسه متراکم و فشرده باشد. . کیسه حاوی خمیر کالباس رو یه مدت ۱۰ دقیقه درون آب در حال جوش قرار میدیم. و سپس از روی حرارت بر میداریم و صبر میکنیم خنک شود سپس کیسه را به مدات ۱ شب در فریزر قرار میدیم و بعد ۱ شب هم در یخچال قرار میدیم . کالباس آماده برای برش زدن است

(دستور شماره ۳)

ماهی شکم پر , طرز تهیه ماهی شکم پر , پخت غذای ماهی شکم پر

این گوشت به صورت چرخ شده استفاده می شه و خوب مثل نوع کارخانه یی اون از احشاء حیوانات، گوشت حیوانات پیر یا بعضا بیمار، زایده های گوشتی، پیه و غیره درش استفاده نمی شه. ضمن این که مواد نگهدارنده هم نداره بنابراین سرطان زا هم نیست. تمیز و خانگی هست و حداقلش اینه که می دونیم در اون گوشت خالص به کار رفته.این غذا بسیاز کامل و غنی هست و من فکر نمی کنم هیچ پدر و مادری، کوچولو ها رو از لذت خوردن چنین غذای سالم و پر انرژی یی محروم کنه.یک توضیح کوچولوی دیگه هم بدم، دستگاه خاصی مورد نیاز هست که این طور هم که شنیدم هم حجم بزرگی داره و هم گران قیمت هست. من توی این دستور از ماشین تهیه ی کالباس استفاده نمی کنم چون دلم می خواد همتون همتون به راحتی اون رو درست کنند. پس کیفیت کالباس خانگی ما به لحاظ بصری شاید به پای فرم کارخانه یی اون نرسه.

مواد لازم برای سوسیس کالباس خانگی :

فیله ی مرغ یا گوشت گوساله ی مخلوط با گوشت گوسفند : ۱ کیلو

سیر : ۵ حبه

آرد : ۳ قاشق غذاخوری

زرده ی تخم مرغ : ۳ عدد

یخ : ۶ تکه

جعفری خرد شده :۱ قاشق غذاخوری

تخم کرفس : ۲/۱ قاشق چای خوری

شیر خشک : ۱ فنجان

فلفل سیاه : نصف قاشق مربا خوری

نمک : به مقدار لازم

دارچین : ۳/۱ قاشق مربا خوری

زنجبیل : ۵/۱ قاشق مربا خوری

هل : نصف قاشق مربا خوری

میخک : نوک قاشق مرباخوری

جوز هندی : قدر بیشتر از میخک

آویشن : ۴/۱ قاشق مرباخوری

اسانس دود مایع : نصف قاشق غذاخوری

روغن مایع : ۲ قاشق غذا خوری

کیسه یخ در اندازه ی متوسط : برای تقریبا ۳۰ دانه ی یخ

دانه خردل، تخم گشنیز، رازیانه، و زعفران : به مقدار لازم

پسته ی تازه : به مقدار لازم

قارچ : به میزان دلخواه

(به جای سیر می تونین از پودر سیر به همراه پودر پیاز هم استفاده کنید).

آرد: پایه ی مصرف ۳ قاشق غذاخوری هست اما اگر خمیر کالباس بیش از حد شل بود می تونیم تا ۶ قاشق هم اون رو افزایش بدیم.

شیر خشک، که طبق دستور بهتره از شیر خشک نیدو محصول کارخانه ی نستله باشه.

جوز هندی : قدری بیشتر از میزان گفته شده برای میخک (البته من خودم جوز رو خیلی زیاد استفاده می کنم چون طعمش رو در کالباس خیلی دوست دارم).

اسانس دود مایع: نصف قاشق غذاخوری که اگر هم نبود اشکالی نداره و این تنها به طعم بهترش کمک می کنه.

پسته ی تازه که با مقاطع دایره یی برشش می دیم و یا اگر پسته ی تازه در دسترس نبود از خلال پسته که حدود ۵ دقیقه در آب قرار داده شده استفاده می کنیم: مقداری که دوست دارید.

طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی :

گوشت ها رو همراه سیر و جعفری خرد شده، ۳ بار چرخ می کنیم . آرد رو با تمام ادویه های خشک مون ۲ بار الک می کنیم و به مرغ یا گوشت اضافه می کنیم، مزه ی مواد رو می چشیم و در صورت تمایل ادویه هایی رو که دوست داریم مجدد اضافه می کنیم. بعد تخم مرغ رو به مواد اضافه می کنیم و همه ی مواد رو در غذاساز می ریزیم و ۵ دقیقه اجازه می دیم تا مخلوط بشن. در طول مدت روشن بودن غذا ساز به تدریج تکه های یخ مون رو با فاصله اضافه می کنیم. سپس روغن مایع رو اضافه می کنیم و بعد از این مرحله، موادمون رو از غذاساز بیرون میاریم.

در صورت شل بودن خمیر مقداری آرد اضافه می کنیم و با دست کمی ورز می دیم تا کل مواد به صورت خمیری نه زیاد سفت و نه زیاد شل در بیاد. در مرحله ی آخر پسته و قارچ خرد شده رو هم اضافه می کنیم. سپس همه ی مواد رو روی فویل آلومینیومی می ریزیم و دو سر فویل رو مثل شوکولات خوب می پیچیم و می بندیم. سپس به مدت ۴۵ دقیقه موادمون رو بخار پز می کنیم. بعد از این مدت بلافاصله دور مواد مون رو در حالیکه هنوز از داخل فویل بیرون نیاوردیم، کیسه ی یخ می پیچیم و بعد از خنک شدن در داخل یخچال می گذاریم تا خوب سرد بشه. بعد از سرد شدن به اندازه های دلخواه با چاقوی لیزری برش می دهیم.

منبع : khanoomgol.com


این مطلب مفید بود ؟
امتیاز ۴٫۶۴ ( ۱۱ رای )لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب آموزش کامل طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی سالم و خوشمزه در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :آموزش کامل طرز تهیه سوسیس کالباس خانگی سالم و خوشمزه
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

ربّنای شجریان ثبت ‌ملی شد – گردشگری

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:41 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

ربّنای شجریان ثبت ‌ملی شد

خبرگزاری آریا – زهرا احمدی‌پور، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، لوح ثبت‌ ملی دعای مشهور به «ربّنا» با اجرای استاد محمدرضا شجریان را به همایون شجریان فرزند این هنرمند اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت در نشستی که با حضور همایون شجریان و سهراب پورناظری در محل دفتر ریاست سازمان میراث‌فرهنگی برگزار شد، زهرا احمدی‌پور گفت: «در آستانه ماه مبارک رمضان ربّنای استاد محمدرضا شجریان که یکی از میراث‌ ناملموس فرهنگی کشور است ثبت ملی شده است.»
معاون رئیس‌جمهوری با آرزوی سلامت و طول عمر برای این هنرمند بی‌بدیل افزود: «استاد شجریان یکی از سرمایه‌های ملی است و سازمان میراث‌فرهنگی و دولت تدبیر و امید به‌دلیل علاقه و اهمیتی که مردم ایران برای ربنای شجریان قائل هستند و خاطراتشان در ماه مبارک رمضان با این نوای آسمانی گره خورده است، وظیفه خود دانست که این اثر در فهرست میراث ناملموس به‌ثبت برساند.»
«ربّنا»، یکی از آثار استاد محمدرضا شجریان و شامل ۴ دعا از آیات قرآن است که همه با عبارت ربّنا آغاز می‌شوند. این اثر در تیرماه سال ۱۳۵۸ ضبط شده و برای مدت ۳۰ سال، جزء برنامه‌های اصلی رادیو و تلویزیون ایران در ماه رمضان بوده‌است.
بنا به گفتهٔ محمدرضا شجریان، انگیزهٔ اصلی او از خواندن این دعا، تدریس آن به دو هنرجو بوده و این اثر در یکی از استودیوهای رادیو ضبط شده‌است.
شجریان ربّنا را در دستگاه سه‌گاه خوانده و با مرکب‌خوانی (مدولاسیون یا راه‌گردانی) سری به دستگاه‌ها و آوازهای دیگر ردیف موسیقی ایرانی از جمله آواز افشاری و گوشه عراق (صبا) می‌زند و سپس به سه‌گاه برمی‌گردد. ربّنا در نواری که محمدرضا شجریان با نام «به‌یاد پدر» ضبط کرده، منتشر شده‌است.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب ربّنای شجریان ثبت ‌ملی شد – گردشگری در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :ربّنای شجریان ثبت ‌ملی شد – گردشگری
http://mofidestan.ir/%d8%b1%d8%a8%d9%91%d9%86%d8%a7%d9%8a-%d8%b4%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%e2%80%8c%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

همه چیز در مورد عوارض خودارضایی و درمان آن

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 06:59 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

همه چیز در مورد عوارض خودارضایی و درمان آن

یکی از مسائل جنسی بسیار شایع در میان جوانان ، خودارضایی است . نیاز جنسی از اصلی ترین نیازهای هر فرد است که اگر به روش صحیح ازدواج برآورده نشود فرد به راههای مختلفی از جمله خودارضایی رو می آورد . به گزارش ایران ناز خودارضایی عملی است که به لحاظ دینی نکوهش فراوان شده است، با این حال افسانه‌ها و خرافات فراوانی دربارهٔ آن وجود دارد. بسیاری از این افسانه‌ها پشتوانه علمی ندارند و صرفاً موجب احساس اضطراب و ایجاد احساس گناه در افراد می‌شود

خودارضایی مثل هر کارکرد جسمانی‌روانی دیگری، ممکن است تبدیل به یک فعالیت آسیب‌زا شود. در این زمینه می‌توان به «خودارضایی وسواسی» اشاره کرد که در آن فرد به انجام خودارضایی احساس اجبار می‌کند.

در این مطلب ابتدا افسانه‌های رایجی که دربارهٔ خودارضایی وجود دارد را واکاوی می‌کنیم و سپس خودارضایی وسواسی را به عنوان یکی از اختلال‌های مربوط بررسی می‌کنیم و در ‌‌نهایت به راهکارهایی برای فائق‌آمدن بر آن اشاره می‌کنیم.

افسانهٔ شمارهٔ یک: خودارضایی بینایی را ضعیف می‌کند

مطالعات نشان می‌دهند که خودارضایی پدیدهٔ بسیار رایجی است.نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ۶۷ الی ۹۴درصد از مردان و بین ۴۳ تا ۸۵درصد از زنان حداقل یک‌بار در طول زندگی‌شان اقدام به خودارضایی کرده‌اند. در ایران تعداد این پژوهش‌ها بنا به دلایل مختلفی کم‌تر است یا در دسترس نیستند، ولی مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۰ انجام شده است و در مجله علوم رفتاری و اجتماعی چاپ شده، نشان می‌دهد ۹۲درصد از مردان و ۶۲درصد از زنان ایرانی حداقل یک‌بار در طول زندگی‌شان اقدام به خودارضایی کرده‌اند، بنابراین احتمالاً بینایی تعداد کثیری از افراد جامعه باید از بین رفته باشد یا مشکل داشته باشد.

ولی علم پزشکی تاکنون هیچ نتیجهٔ مستقیمی دربارهٔ ارتباط خودارضایی با مشکلات پزشکی و ضعف بینایی به دست نیاورده است. تنها مطالعات پزشکی که در آن به ارتباط خودارضایی با مشکلات جسمانی اشاره شده است، مربوط به خودارضایی وسواسی است.

افسانهٔ شماره دو: خودارضایی اختلال روانی ایجاد می‌کند

تنها مشکل روان‌شناختی مربوط به خودارضایی، «احساس گناه» است. عوامل متعددی موجب می‌شود که فرد بعد از خودارضایی دچار احساس گناه شود، از جمله این‌که اگر فرد «خودارضایی» را امری غیرطبیعی و ناپسند و زشت در نظر بگیرد، یا پیامدهای وحشتناک برای آن متصور شود، یا حتی اگر همین افسانه‌هایی که در این‌جا ذکر می‌شود را از پیامدهای خودارضایی در نظر بگیرد، احساس گناه در او افزایش پیدا می‌کند.

افسانهٔ شماره سه: خودارضایی باعث تضعیف قوای جسمانی، کم‌خونی و لاغری می‌شود

بله، خودارضایی مانند هر عمل دیگری که بخشی از انرژی جسمانی بدن را تحلیل می‌برد، موجب خستگی یا شاید بی‌حالی شود و بخشی از انرژی جسمانی بدن را مصرف می‌کند.

ولی خستگی، بی‌حالی و تحلیل انرژی بعد از خودارضایی، با استراحت و تغذیه مناسب دوباره تامین می‌شود و این تحلیل انرژی دائمی نیست. همچنین خودارضایی در مردان، ارتباطی به بدکارکردی اسپرم‌ها ندارد.

خودارضایی وسواسی چیست؟

خودارضایی وسواس‌گونه، به شرایطی اشاره دارد که در آن فرد برای انجام خودارضایی احساس اجبار می‌کند. این شرایط ممکن است با دیدن فیلم‌ها یا عکس‌هایی با محتوای جنسی همراه باشد یا نباشد.

این وسواس ممکن است با دیگر اختلال‌های رایج روان‌شناختی همچون افسردگی، اضطراب و رفتارهای وسواسی و ناتوانی در رابطه عاطفی همراه باشد.

نشانه‌های خودارضایی وسواسی چیست؟

اگر چنین نشانه‌های در عمل به خودارضایی وجود داشته باشد، می‌توان آن را خودارضایی وسواسی در نظر گرفت:

اگر خودارضایی فرد آن‌قدر زیاد باشد که روابط اجتماعی، عاطفی، بین فردی و کاری او را مختل کند.

اگر خودارضایی آن قدر شدید باشد که بعد از هر ارگاسم، احساس تنهایی در فرد ایجاد شود.

اگر بعد از خودارضایی، رضایت جنسی کسب نشود.

اگر فرد روزانه بین ۵ تا ۱۵بار خودارضایی کند.

اگر فرد نمی‌تواند وسوسهٔ تحریک اندام‌های جنسی‌اش را کنترل کند.

اگر فرد تنها زمانی دست از خودارضایی می‌کشد که آسیب‌دیده یا خسته و فرسوده شود یا احساس فشار اجتماعی شدیدی را تجربه کند.

چگونه با خودارضایی وسواسی کنار بیاییم؟

حالا که این اختلال را شناختید راه‌حل‌هایش را هم با هم مرور می‌کنیم:

۱. بپذیرید که مشکل دارید

از دلایل مهم خودارضایی، نداشتن رابطه عاطفی و جنسی طبیعی است. اگر شما به این دلیل خودارضایی می‌کنید، احتمالاً باید دلایل ناتوانی در برقراری رابطه عاطفی را پیدا کنید.

از طرف دیگر گاهی خودارضایی راهی برای فرار از واقعیت‌های زندگی است. تغییر در زندگی نیاز به این دارد که شما اهداف مشخصی را دنبال کنید. همچنین «زمان خطرناک» را پیدا کنید. یعنی نشانه‌هایی که موجب می‌شوند که شما در آن زمان دست به خودارضایی بزنید را پیدا کنید و در آن زمان‌ها خود را مشغول به کار دیگری کنید.

۲. ابتکار به خرج دهید و عادت‌هایتان را بشکنید

مدتی خودارضایی نکنید و وارسی کنید که این رفتار چه قدر از زمان شما را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که می‌توانید آن را به فعالیت‌های اجتماعی و احساس‌های بهتر بگذرانید. به عبارت دیگر، بهتر است به جای تاکید بر یک جنبه از زندگی‌تان، در اینجا زندگی جنسی، ابعاد لذت‌بخش دیگری نیز داشته باشید.

۳. ذره‌ذره کم کنید

اگر شما روزانه خودارضایی می‌کنید، اول تلاش کنید که، یک روز در هفته خودارضایی نکنید. مثلاً جمعه‌ها خودارضایی نکنید. سپس تلاش کنید که هفته‌ای دو روز خودارضایی نکنید و در آن روز‌ها به نیازهای جسمانی و روانی دیگرتان برسید.

۴. خودتان را مشغول نگه دارید

وقتی هیچ‌کاری برای انجام‌دادن نداشته باشید، احتمال این که خودارضایی کنید زیاد می‌شود. خلاقیت به خرج دهید و خود را در موقعیت‌هایی قرار دهید که نمی‌توانید خودارضایی کنید. بودن با دوستان، رفتن به کتابخانه یا کتابفروشی، رفتن به پیاده‌روی، رفتن به باشگاه ورزشی، رفتن به یک کافه یا رستوران، روش‌هایی هستند که شما را از خودارضایی دور می‌کنند. در واقع با این کار شما ذهنتان را تربیت می‌کنید که هر نشانه‌ای را با خودارضایی همانند نکند.

۵. به فیلم‌ها و عکس‌های جنسی نگاه نکنید

یکی از دلایلی که افراد نمی‌توانند رفتارهای وسواسی خودارضایی را کنترل کنند، پورنوگرافی یا دیدن فیلم‌های جنسی است. خیلی مهم است که تحملتان را برای وسوسهٔ دیدن چنین فیلم‌هایی بالا ببرید.

همه چیز در مورد عوارض خودارضایی و درمان آنلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب همه چیز در مورد عوارض خودارضایی و درمان آن در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :همه چیز در مورد عوارض خودارضایی و درمان آن
http://mofidestan.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

مرگ 149تن بر اثرمسمومیت با قرص برنج

پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 02:59 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      لینک منبع و پست :مرگ 149تن بر اثرمسمومیت با قرص برنج
http://migna.ir/vdcf0edj.w6dxmagiiw.html
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

دانلود فایل پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی و ساده سازی کسر

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 12:31 ب.ظ   نویسنده : نویسنده      


پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی و ساده سازی کسر فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸ ساده کردن کسر عزیزم، ما می تونیم کسرهای بزرگ را به کسرهای مساوی کوچک تر ساده کنیم . با ساده کردن کسر می تونیم تصویر بهتر و راحت تری از کسر را در ذهن خود تجسّم کنیم . ما همیشه باید مسایل مختلف ریاضی رو تا حد امکان ساده تر کنیم تا سردرگم نشویم ! هر دو کسر نصف یک شکل را نشان می دهند . …

نوشته دانلود فایل پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی و ساده سازی کسر اولین بار در فایل یاب پدیدار شد.


لینک منبع و پست :دانلود فایل پاورپوینت در مورد کسرهای مساوی و ساده سازی کسر
http://file-yab.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85-4/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

ولخرج‌ترین گردشگران جهان کدامند؟ +جدول – گردشگری

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 08:31 ق.ظ   نویسنده : نویسنده      
مفیدستان:

ولخرج‌ترین گردشگران جهان کدامند؟ +جدول

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۲

کد مطلب: ۷۴۵۷۱

گزارش سال ۲۰۱۶ میزان هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی حاکی از آن است که هزینه گردشگران چینی با رشد ۱۲ درصدی طی سال ۲۰۱۶ همراه بوده و چینی‌ها برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست پرخرج‌ترین گردشگران دنیا قرار گرفتند.

ولخرج‌ترین گردشگران جهان کدامند؟ +جدول

سرویس گردشگری خبرایرانی، چشم بادامی‌های شرق آسیا برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست ولخرج‌ترین گردشگران بین‌المللی قرار گرفتند.

سایت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) نوشت: گزارش سال ۲۰۱۶ میزان هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی حاکی از آن است که هزینه گردشگران چینی با رشد ۱۲ درصدی طی سال ۲۰۱۶ همراه بوده و چینی‌ها برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست پرخرج‌ترین گردشگران دنیا قرار گرفتند.

علی‌رغم چالش‌های پیش رو، تعداد گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱.۲ میلیارد نفر رسید و به تناسب آن مجموع هزینه گردشگران نیز افزایش یافته است. مردم همچنان تمایل زیادی به سفر دارند و این امر برای بسیاری از کشورهای جان منفعت داشته است و شرایط رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه را فراهم کرده است.

سال ۲۰۱۶ نیز سال بسیار خوبی برای گردشگری خارجی چینی‌ بود و هزینه گردشگران چینی که به کشورهای مختلف سفر می‌کنند با رشد ۱۱ میلیارد دلاری به رقم ۲۶۱ میلیارد دلار رسید که حاکی از رشد ۱۲ درصدی است.

همچنین شمار گردشگران چینی که به مقاصد بین‌المللی سفر می‌کنند نیز با ۶ درصد رشد به ۱۳۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ رسید تا این کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون جایگاه خود را به عنوان منبع اصلی تامین گردشگر در جهان حفظ کند و میزان هزینه‌کرد گرشگران چینی نیز از سال ۲۰۰۴ به این سو هر ساله با رشد دو رقمی همراه بوده است.

رشد گردشگری خارجی در چین موجب بهره‌مندی و منفعت بسیاری از مقاصد گردشگری در آسیا و اقیانوسیه شده که از آن جمله می‌توان به ژاپن، کره جنوبی، تایلند و همچنین مقاصد دیرینه‌ای چون آمریکا و اروپا شده است.

پس از چینی‌ها، گردشگران آمریکایی که دومین تامین‌کننده گردشگر در جهان هستند در سال ۲۰۱۶ رقم ۱۲۲ میلیارد دلار در مقاصد بین‌المللی هزینه کرده‌اند و گردشگری خارجی این کشور نیز ۸ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۵ رشد داشته است.

گردشگران آلمانی‌ها با هزینه‌کرد ۸۱ میلیارد دلار، بریتانیا با ۶۷ میلیارد دلار، فرانسه با ۴۱ میلیارد دلار و گردشگران کانادایی با ۲۹ میلیارد دلار درمکانهای بعدی پرهزینه‌ترین گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ قرار دارند.

ولخرج‌ترین گردشگران جهان را بشناسیدلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

مطلب ولخرج‌ترین گردشگران جهان کدامند؟ +جدول – گردشگری در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :ولخرج‌ترین گردشگران جهان کدامند؟ +جدول – گردشگری
http://mofidestan.ir/%d9%88%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%ac%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f-%d8%ac%d8%af%d9%88/
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • نویسنده (30)

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو